Baula, CDIAP de l’Hospitalet, és un recurs públic orientat a la prevenció, detecció precoç i atenció dels infants que presenten disharmonies, dèficits o trastorns en el seu desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-ho.
 
El CDIAP atén als infants d’edats compreses entre el naixament i els sis anys, i les seves famílies, de la ciutat de l’Hospitalet.
 
El CDIAP de l’Hospitalet, és un centre concertat i forma part de la xarxa pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).
 
Centre sud
 
Avinguda del Carrilet, 137
08902  L’Hospitalet de Llobregat
Tel: 93 296 47 52
 
Àmbit territorial: barris Centre, Sant Josep del districte I, barri la Torrassa del districte II, districte III i VI de l’Hospitalet de Llobregat.
 
Centre nord
 
Avinguda de Ramon Solanich i Riera, 14
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Tel: 93 437 38 61
 
Àmbit territorial: barri Sant Feliu del districte I, Collblanc del districte II, districte IV i districte V, de l’Hospitalet de Llobregat.
 
 

________________________________________

ISO 9001:2015 Empresa certificada per TÜV Intercert SAAR