Març de 2020.

Amb motiu del període d’excepcionalitat que viu el país, a causa de la crisi sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19), el CDIAP BAULA, ha rebut la instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, de suspendre  la seva atenció directa a la població.

Això ha suposat el tancament dels dos centres de què disposem a la ciutat de l’Hospitalet, des del divendres, dia 13 de març de 2020. Aquesta situació serà vigent fins que les autoritats públiques ho considerin oportú.

Malgrat això, els professionals de BAULA, continuem treballant de forma activa, per tal de desenvolupar la nostra tasca d’atenció, a través  de mitjans indirectes (telèfon, correu electrònic, teletreball…).

En aquest sentit obrim un canal de comunicació per a les vostres consultes, dubtes o suggeriments en relació amb el CDIAP, als infants i les seves famílies, a través del correu electrònic: baula@baulacdiap.cat  i us contestarem el més ràpid que ens sigui possible.

Gràcies per la comprensió i us encoratgem a mantenir i sostenir aquest enorme esforç col·lectiu al servei de la nostra comunitat.

ADDENDA: aquí us deixem a la vostra disposició, famílies, informació i recursos amb relació a la COVID-19 i el confinament.

Equip de professionals de Baula, CDIAP de l’HospitaletBaula, CDIAP de l’Hospitalet, és un recurs públic orientat a la prevenció, detecció precoç i atenció dels infants que presenten disharmonies, dèficits o trastorns en el seu desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-ho.
 
El CDIAP atén als infants d’edats compreses entre el naixament i els sis anys, i les seves famílies, de la ciutat de l’Hospitalet.
 
El CDIAP de l’Hospitalet, és un centre concertat i forma part de la xarxa pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).
 
Centre sud
 
Avinguda del Carrilet, 137
08902  L’Hospitalet de Llobregat
Tel: 93 296 47 52
 
Àmbit territorial: barris Centre, Sant Josep del districte I, barri la Torrassa del districte II, districte III i VI de l’Hospitalet de Llobregat.
 
Centre nord
 
Avinguda de Ramon Solanich i Riera, 14
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Tel: 93 437 38 61
 
Àmbit territorial: barri Sant Feliu del districte I, Collblanc del districte II, districte IV i districte V, de l’Hospitalet de Llobregat.
 
 

________________________________________

ISO 9001:2015 Empresa certificada per TÜV Intercert SAAR