Servei de consulta oberta

Us informem que l’equip de professionals de BAULA CDIAP de l’Hospitalet segueix treballant, des de casa, per tal de continuar en la tasca de l’atenció precoç. Estem al servei de les famílies i els seus infants, per acompanyar-los en les diferents situacions de desenvolupament i criança, en un entorn complex, que ens ha obligat a adaptar el servei al nou context.

Un cop adaptats a aquesta nova manera de relacionar-nos amb els nens i les seves famílies, hem decidit fer un pas endavant. Obrim un nou servei per a la ciutadania de l’Hospitalet, amb l’objectiu d’acompanyar i assessorar a totes les famílies amb infants menors de 6 anys, davant les dificultats en què es puguin estar trobant a conseqüència de la situació de confinament perllongat. 

En concret, es tracta d’un Servei de consulta oberta per via telemàtica per a famílies no usuàries del CDIAP. Volem oferir un servei gratuït i confidencial, que doni suport emocional, orientacions pràctiques (recursos, idees d’activitats, pautes) i acompanyament personalitzat en:

  • Situacions d’estrès, esgotament, alteracions conductuals, dificultats en els ritmes de la son i l’alimentació
  • Conflictes de convivència i situacions de criança precàries
  • Processos de dol

Disposem d’un equip multidisciplinari (psicòlegs, neuropediatra, treballadora social, fisioterapeuta i logopeda) per oferir  atenció, contenció, seguiment i, si fos necessari, derivació als serveis pertinents en funció de la simptomatologia detectada.

S’hi podrà accedir per via telefònica o per correu electrònic, i respondrem en menys de 24 hores

Sentim el compromís d’aquesta actuació des de la nostra vocació social com a cooperativa de serveis a les persones.

Recursos: petita infància, família, COVID-19 i confinament

A continuació posem a l’abast de les famílies un conjunt de documents (contes, guies, etc.) que us poden servir durant aquest en relació amb la petita infància, la família i l’epidèmia per COVID-19 i les mesures de confinament associades.

CONTES

DOCUMENTS SOBRE FAMÍLIA I ACOMPANYAMENT ALS INFANTS

DOCUMENTS ESPECÍFICAMENT PER A FAMÍLIES AMB INFANTS DINS L’ESPECTRE AUTISTA